Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Certifikované miesto opravy

Čo je certifikované miesto opravy?

Certifikované miesto opravy definuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ako osobu poskytujúcu opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla, a ktorá má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla.

Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel (CECRA). 

Zákonné povinnosti pre havarované vozidlá

Od 1. januára 2020 platí  pre prevádzkovateľov vozidiel kategórií M1 a N1, teda všetky osobné vozidlá všetkých ročníkov, povinnosť:

  • podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb pri závažnejších dopravných nehodách alebo škodových udalostiach výhradne v certifikovaných servisoch. Takáto povinnosť vzniká v tých prípadoch, keď pri havárii došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov na vozidle, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy;

  • následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo pravidelnej technickej kontrole mimo ustanovených lehôt.

Prevádzka havarovaného vozidla v prípade, že došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov, je pozastavená, kým sa vozidlo nepodrobí odstráneniu chýb v certifikovanom mieste opravy a následnej technickej kontrole. Iná osoba ako certifikovaný servis na takomto vozidle odstraňovať chyby nesmie.