Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Brzdový systém vozidla

Čo je brzdový systém vozidla?

Brzdový systém vozidla je systém určený na spomalenie a zastavenie vozidla na základe vôle a pokynov vodiča, prípadne jeho zaistenie počas odparkovania. Má rozhodujúci vplyv na bezpečnosť jazdy a z hľadiska aktívnej bezpečnosti ide o najdôležitejšiu časť automobilu. 

Brzdový systém a poistenie

Správne fungovanie brzdového systému je nevyhnutné aj z hľadiska poistenia. Poistené vozidlo musí byť totiž v dobrom technickom stave, a to vrátane pravidelného udržiavania brzdového systému. V prípade havárie vozidla s poškodenými alebo opotrebovanými brzdami môže zo strany poisťovne dôjsť ku kráteniu poistného plnenia pri likvidácii škody.