Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Brutto poistné

Čo je brutto poistné?

Brutto poistné, označované aj ako hrubé alebo tarifné poistné, je poistné v hrubej výške, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. 

Kalkulačný vzorec pre brutto poistné

Toto základné brutto poistné  sa ráta podľa kalkulačného vzorca, ktorý je súčtom položiek netto poistné, výkyvová prirážka, prirážka na zábranu škôd, režijná prirážka a zisková prirážka. Po odrátaní zľavy poisťovne z brutto poistného dostaneme výsledné netto poistné. 

PB = PN + Pv + PZ + PR + Pz

PB = brutto poistné

PN  = netto poistné

Pv = výkyvová prirážka

Pz = prirážka na zábranu škôd

PR = réžijná prirážka

Pz = zisková prirážkaBrutto poistné sa rovnako ako bežné poistné môže rozdeliť na poistné obdobia.