Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bonifikácia

Čo je bonifikácia?

Bonifikácia  znamená cenové alebo úrokové zvýhodnenie klienta.

Bonifikácia v poisťovníctve

Pri bonifikácii v poisťovníctve ide spravidla o zvýhodnenie poistníka alebo poisteného, ktorý splnil vopred dohodnuté alebo príslušným predpisom stanovené podmienky. Bonifikácia sa môže poskytnúť vo forme zľavy na poistnom či bonusu, napríklad pri bezškodovom priebehu alebo zvýhodnením, ako je zvýšenie poistného plnenia prémiou.   

Bonifikácia v bankovníctve

Pojem bonifikácia je známy aj z bankovníctva, kde ide o formu finančného zvýhodnenia produktu vo forme zliav či iných prémií (napríklad bonifikácia k úrokovej sadzbe pri hypotekárnom úvere pre mladých).