Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Biela karta

Čo je to biela karta?

Ako biela karta sa označoval doklad o uzavretí  povinného zmluvného poistenia  pre územie Slovenskej republiky, ktorý poisťovňa vydávala vo forme karty. Vodič motorového vozidla bol povinný preukázať sa ňou pri cestnej kontrole na území Slovenskej republiky. 

Aký bol obsah bielej karty?

Biela karta obsahovala  tieto údaje:

  • osobné alebo firemné údaje o držiteľovi vozidla, 

  • základné informácie o vozidle (značka, model, typ vozidla),

  • výrobné číslo vozidla (VIN),

  • evidenčné číslo vozidla (EČV),

  • číslo osvedčenia o evidencii vozidla,

  • začiatok a koniec platnosti PZP,

  • informácie o poisťovni, ktorá kartu vydala. 

S účinnosťou od 1.10.2019 biela karta zanikla a na Slovensku i v zahraničí ju ako potvrdenie o uzatvorení PZP nahradila zelená karta, ktorá má medzinárodný formát.