Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Alokácia poistného

Čo je alokácia poistného?

Alokácia poistného je  investovanie poistného, napríklad do podielových fondov. Tento princíp sa bežne používa v oblasti životného poistenia, kde dochádza k premene zaplateného poistného na podielové jednotky. 

Aký je princíp alokácie?

Poisťovňa najskôr odráta zo zaplateného poistného náklady súvisiace s daným produktom a zvyšok poistného (tzv. alokované poistné) investuje do portfólia aktív, ktorými môžu byť akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a ďalšie aktíva. Podľa pomeru rozdelenia podielových fondov poisťovňa túto sumu premení na podielové jednotky. Alokačné percento poistného je v prvých rokoch poistenia nižšie, v ďalších rokoch postupne narastá.