Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

All risk poistenie

Čo je all risk poistenie?

All risk poistenie je výraz používaný na označenie poistenia proti všetkým rizikám. Takýmto poistením je krytá každá vecná škoda s výnimkou tých, ktorých príčina je v poistných podmienkach alebo poistnej zmluve vyslovene vylúčená. Opačným prístupom je poistenie vymenovaných rizík, pri ktorom sú v zmluve presne definované poistené riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje. 

Kedy sa používa all risk poistenie? 

All risk poistenie  sa používa pri rôznych typoch poistenia, napríklad pri poistení majetku, poistení zodpovednosti, ale i poistných produktoch pre podnikateľov.

Použitie all risk poistenia je typické aj pri havarijnom poistení. Štandardná havarijná poistka pokrýva všetky riziká (teda all risk), je však možné uzavrieť aj čiastočné havarijné poistenie, ktoré pokrýva len vybrané riziká. Čiastočné kasko je v porovnaní s all risk poistením podstatne lacnejšie, krytie rizík v prípade poistnej udalosti je však len obmedzené.