Poistenie čelného skla

Poškodenie čelného skla patrí medzi najčastejšie škodové udalosti na vozidle. Jeho výmena sa môže vyšplhať na stovky eur. Za akých podmienok ho poisťovňa preplatí? 

Škoda na čelnom skle hradené z PZP 

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z roku 2014 je poisťovňa povinná vám poškodenie čelného skla, ktoré bolo spôsobené odskočením kameňa alebo iného predmetu spod kolies iného vozidla,  uhradiť. Takáto škoda má totiž pôvod v prevádzke motorového vozidla a vzťahuje sa na ňu povinné zmluvné poistenie.  


Má to však jednu podmienku - pri takejto škodovej udalosti musí byť známy vinník, z ktorého povinného zmluvného poistenia sa škoda uhradí. Vinník musí vinu uznať, častokrát však škodovú udalosť v premávke ani nezaregistruje. Ideálne je, ak máte v aute nainštalovanú kameru, ktorá zachytí vznik poistnej udalosti ako dôkaz pre poisťovňu.   

Bez vinníka potrebujete pripoistenie 

Často sa však stáva, že vinníka nepoznáte. V tom prípade sa škoda neuhrádza z PZP, ale z havarijného poistenia, prípadne z uzavretého pripoistenia k PZP.

Havarijné poistenie 

V prípade, že máte uzatvorené havarijné poistenie,  budú vám z neho preplatené náklady spojené s výmenou alebo opravou čelného skla. Stačí, ak nahlásite poistnú udalosť svojej poisťovni, zdokladujete poškodenie čelného skla a poisťovni predložíte faktúru. Poisťovna z nákladov odráta vašu spoluúčasť a zvyšné vynaložené prostriedky vám vyplatí v plnej výške.  

Pripoistenie k PZP 

Vhodným riešením môže byť tiež uzatvorenie pripoistenia čelného skla k PZP. Jeho výhodou v porovnaní s havarijným poistením je najmä nižšia cena, ktorú za riziko rozbitia čelného skla zaplatíte. Je vhodné najmä v prípade, ak máte staršie auto alebo nechcete platiť spravidla drahšiu havarijnú poistku. Toto pripoistenie si môžete dojednať k svojmu PZP, avšak iba v tej poisťovni, v ktorej máte svoje PZP uzavreté, a to len v tom prípade, že vaša poisťovňa ho poskytuje.  

Prečo využiť naše služby?


Ponúkame vám produkty PZP i pripoistenia k PZP


Povinné zmluvné poistenie uzatvoríte už do 2 minút 


Na výdavkoch za poistenie môžete ušetriť až 50 % 


S výberom vhodného PZP vám radi poradia naši špecialisti 

Poistenie je platné ihneď po uzavretí a zaplatení