Použite súborov cookies a analýza webových stránok Porovnajto.sk


Ak používate webové stránky Porovnajto.sk, dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov vo forme cookies. Podľa § 55 odst. 5 sme oprávnení spracovať cookies iba v prípade, ak dotknutý používateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania. Za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. V tomto zmysle je za súhlas používateľa s používaním cookies, ktoré nie sú osobnými údajmi, považované aj samotné nastavenie Vášho prehliadača, ktorým umožníte alebo odmietnete súhlas poskytnúť.

Čo sú cookies? 

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do Vášho prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom počítači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Cookies obsahujú osobné údaje v maximálnom rozsahu (niektoré cookies neobsahujú žiadne osobné údaje, niektoré časť uvedených): IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, správanie návštevníka na webovej stránke, dĺžka pobytu na webovej stránke, vyhodnotenie reklám, odkiaľ používateľ na webovú stránku prišiel a čo bolo predmetom jeho vyhľadávania pred príchodom na webovú stránku. Cookies tiež pomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku. 

Na čo cookies používame? 

Cookies napomáhajú Vášmu efektívnemu prehliadaniu webových stránok, ich rozvoju a tiež  zobrazovaniu reklamných posolstiev. Cookies slúžia predovšetkým na: 

 • zabezpečenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby Vaše činnosti pri vyplňovaní formulárov a v klientskej sekcii boli maximálne prediktívne;

 • zabezpečenie bezpečného prihlásenia, na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;

 • uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia každý raz znovu zadávať;

 • zabezpečenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;

 • analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov;

 • ponuku reklamy používateľom u všetkých našich partnerov.

Ako dlho uchovávame cookies?

Webová stránka Porovnajto.sk používa nasledujúce typy cookies z hľadiska doby ich spracovania:

 • Relačné cookies -  ide o cookies, ktoré prislúchajú iba jednej relácii, t.j. dobe, odkedy vstúpite na webovú stránku až do doby, než zavriete webový prehliadač.  

 • Permanentné cookies - ide o cookies, ktoré uchovávame po dobu najviac 12 mesiacov a slúžia najmä na identifikáciu návratu zariadenia identifikovaného MAC adresou na webovú stránku. Zariadenie však môže mať i viac MAC adries, pričom cookies sú v takom prípade rovnaké.

Typy cookies podľa ich funkcie

Webová stránka Porovnajto.sk používa nasledujúce typy cookies z hľadiska ich funkcie:

 • Nutné – ide o cookies nevyhnutné pre fungovanie webových stránok.

 • Štatistické – ide o cookies zabezpečujúce informácie o tom, odkiaľ návštevník prichádza, aké vyhľadávacie zariadenie bolo použité, doba návštevy na webovej stránke, spôsob využívania webovej stránky, správanie návštevníka. 

 • Marketingové – zhromažďujú informácie za účelom prispôsobenia ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnymi sieťami, zobrazovanie ponúk inzerentov tretích strán, hodnotenie efektivity reklamy naprieč webovými stránkami, hlásenie krokov používateľa na webovej stránke, kliknutia na reklamu partnera či inzerenta.

Súhlas a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok v kombinácii s nastavením Vášho prehliadača súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním cookies, môžete zabrániť ich spracovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom.

Internet Explorer

Deaktivácia cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia" (ozubené koliesko).

2. Kliknite na "Možnosti siete internetu".

3. Na záložke „Ochrana osobných údajov“ zvoľte „Upresniť“.

4. Nastavte „Blokovať všetky súbory cookies” a potvrďte.

Odstránenie cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia" (ozubené koliesko).

2. Kliknite na "Možnosti siete internet".

3. V histórii prehliadania kliknite na „Odstrániť“ a potvrďte.

Google Chrome

Deaktivácia cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia".

2. Zvoľte časť "Rozšírené” a v nej „Ochrana súkromia a zabezpečenie“.

3. Zvoľte „Súbory cookie a ďalšie dáta webov“.

4. V časti “Všeobecné nastavenia” zvoľte “Blokovať všetky súbory cookies (neodporúča sa)”.

Odstránenie cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia".

2. Zvoľte časť "Rozšírené" a „Ochrana súkromia a zabezpečenie“.

3. V časti “Všeobecné nastavenia” zvoľte “Všetky súbory cookie a údaje webu”. 

4. Kliknite na tlačidlo “Odstrániť všetko”, prípadne si vyberte cookies, ktoré chcete odstrániť.

Microsoft Edge

Deaktivácia cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia".

2. Zvoľte časť “Súbory cookie a povolenia lokality”.

3. V časti “Povolenia pre lokalitu” kliknite na “Súbory cookie a údaje lokalít”.

4. Pri voľbe “Povoliť lokalitám ukladať a čítať súbory cookie (odporúča sa)” zmeňte nastavenie na nepovolené.

Odstránenie cookies:

1. Kliknite v pravom hornom rohu na …, zvoľte "Nastavenia".

2. Zvoľte časť “Súbory cookie a povolenia lokality”.

3. V časti “Uložené súbory cookie a údaje” kliknite na “Spravovanie a odstraňovanie súborov cookie a údajov lokality”.

4. Zvoľte „Zobraziť všetky súbory cookie a údaje lokalít“.

5. Kliknite na tlačidlo “Odstrániť všetky”, prípadne si vyberte cookies, ktoré chcete odstrániť.porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.